مایکروسافت و آمازون طی هفته جاری، مشغول ادغام دستیارهای دیجیتالی خود با یکدیگر هستند


 از حالا می توان از هر دستیار، برای فراخواندن دستیار دیگر استفاده کرد.